ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Πρόκειται για μελέτη που αφορά σε επανάχρηση υφιστάμενου κτιρίου κτισμένο από εμφανές τούβλο. Η νέα επιθυμητή χρήση είναι αντιπροσωπεία πολυτελών αυτοκινήτων.

Προτείνεται να καλυφθεί περιμετρικά με ένα ¨μανδύα¨ από διάτρητη λαμαρίνα τοποθετημένο υπό κλίση, ώστε να αποκτήσει νέα αισθητική, διατηρώντας τον υπάρχων φωτισμό και αερισμό. Προτείνεται κτίσιμο μιας νέας πτέρυγας που σηματοδοτεί την είσοδο.

Σπύρος Παπασπύρου