Κ.Θ.Β.Ε.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Το έργο αφορά σε νέο συγκρότημα εργαστηρίων κατασκευής θεατρικών σκηνικών και αποθηκών για λογαριασμό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Πρόκειται για ένα σύνθετο κτίριο που θα πρέπει να συνδυάσει εκπαιδευτική διαδικασία, πρόβες θεάτρου σε πραγματική σκηνή, εργαστήρια, αποθήκες και γραφεία.
Μορφολογικά, επιλέχτηκε να γίνει σύνθεση από απλά γεωμετρικά σχήματα, ανάλογα με την εκάστοτε ενότητα. Κυριαρχεί ένας χάλκινος μεγάλος κύβος, ο οποίος είναι ο χώρος της σκηνής του θεάτρου. Οι λοξές γαλάζιες επιφάνειες είναι εργαστήρια και αποθήκες, τα οποία συνδέονται κατά περίπτωση. Το κόκκινο κεκλιμένο κτίριο είναι τα γραφεία διοίκησης, το οποίο είναι το μόνο κατασκευασμένο με μπετόν και τούβλο, ενώ όλες οι υπόλοιπες πτέρυγες είναι μεταλλικές κατασκευές.

Αντικείμενο της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός σύμφωνα με αυστηρές προδιαγραφές, ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μελετών από τους συνεργάτες μηχανικούς, η εκπόνηση και διεκπεραίωση Οικοδομικής Άδειας, καθώς και η μελέτη εφαρμογής με πλήρες τεύχος οικοδομικών λεπτομερειών.

Σπύρος Παπασπύρου