ΕΙΡΗΝΗΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Το έργο αφορά σε μερική ανακαίνιση δυο επιμέρους γειτονικών διαμερισμάτων που προέκυψαν από διαχωρισμό βιοτεχνικού χώρου. Η επιθυμία ήταν να γίνουν εργασίες ανανέωσης με μικρό budget, που αφορούν κυρίως σε κουζίνα, βαφές, φωτισμό και επίπλωση.

Επιλέχθηκε να είναι ένα φρέσκο διαμέρισμα, με έμφαση σε μεταλλικές και ξύλινες λεπτομέρειες, καθώς και νεανικές αυτοκόλλητες μεμβράνες σε επιλεγμένα σημεία των τοίχων.

Ειδική μέριμνα δόθηκε σε customized φωτιστικά στοιχεία που αναδεικνύουν το χώρο και εξασφαλίζουν διαφορετικές στάθμες φωτισμού ανάλογα με τη διάθεση. Οι λαμπτήρες είναι όλοι led ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης και τα φωτιστικά σώματα ως κατασκευές αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του χώρου.

Το εγχείρημα πέτυχε και οι μέχρι τώρα ένοικοι δηλώνουν ενθουσιασμένοι από τη χρήση και λειτουργία.

Σπύρος Παπασπύρου