ΤΟΥΟΤΑ Θέρμης

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Το έργο αφορά σε ανακατασκευή του εσωτερικού χώρου έκθεσης σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Έγιναν μετατροπές σε εσωτερικά χωρίσματα, δάπεδα, βαφές, έπιπλα, φωτισμό.

Ο χώρος αναμονής, καθώς και ο χώρος έκθεσης αυτοκινήτων αναβαθμίστηκε σύμφωνα με τα νέα πρότυπα της εταιρίας. Υπήρχαν υψηλές απαιτήσεις για άριστη εφαρμογή των εργασιών.

Επιπλέον πρόκληση ήταν πως όλες οι εργασίες έπρεπε να πραγματοποιηθούν σε διάστημα 3 ημερών, (από Παρασκευή απόγευμα μέχρι Δευτέρα πρωί) πράγμα το οποίο επιτεύχθηκε με επιτυχία!

Σπύρος Παπασπύρου