ΜΑΣΟΥΤΗΣ 40εκκλησιές

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Το έργο αφορά σε μετατροπή παλιού βιομηχανικού κτιρίου σε υπεραγορά. Βρίσκεται στην περιοχή 40 εκκλησιών και έχει 2 στάθμες, με εμβαδόν Ε=500 τμ η κάθε μια. Μελετήθηκε επίσης ο εξωτερικός χώρος εισόδου-εξόδου και στάθμευσης αυτοκινήτων.

Ο σχεδιασμός λειτουργίας μιας υπεραγοράς είναι ιδιαίτερα απαιτητικό θέμα και γίνεται σε συνεχή και άμεση συνεργασία με το τμήμα ανάπτυξης της εταιρίας.

Επιπρόσθετα, το γραφείο μας ανέλαβε όλη τη μελετητική διαδικασία μετατροπής. Αυτό περιλαμβάνει πλήρη λεπτομερειακή αποτύπωση, σχεδιασμό της λειτουργίας του καταστήματος, πλήρη φάκελο σχεδίων Πολεοδομίας και Διεκπεραίωση σε όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες (Δήμος, Πυροσβεστική, Διεύθυνση Υγιεινής, Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, κτλ)

Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε στο σχεδιασμό των όψεων με δισδιάστατα και φωτορεαλλιστικές απεικονίσεις.

Σπύρος Παπασπύρου