ΚΑΣΤΡΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Η σύνταξη του σταδίου της Μελέτης Εφαρμογής της «Μελέτης Συνολικής Ανάδειξης του Κάστρου Βόνιτσας» εκπονήθηκε κατόπιν της σχετικής εντολής έναρξης, σύμφωνα με το έγγραφο ΤΑΠ/ΔΑΣΚ/ΜΕΛ/11194./ 119.11.2003 και το έγγραφο ΥΠΠΟ/ΔΑΒΜΜ/2274- 26.11.2003.

Η οργάνωση του δικτύου των επισκεπτών και η διαμόρφωση των υπαίθριων χώρων διέπεται βασικά από το στόχο της ένταξης στο υφιστάμενο περιβάλλον και την ισορροπία μεταξύ παρουσίας και απουσίας αρχιτεκτονικών επεμβάσεων, όπως έχει ήδη προαναφερθεί. Τα σημεία που ορίζουν τους άξονες οργάνωσης του δικτύου των πεζών καθορίζονται από τις λειτουργίες , τη μεταξύ τους σχέση και τη σχέση τους με την περιοχή ένταξης του χώρου. Τέτοιες λειτουργίες είναι:
  • Οι είσοδοι και έξοδοι προς και από την περιοχή μελέτης
  • Οι εσωτερικές πύλες επικοινωνίας των ζωνών του οχυρού
  • Η ύπαρξη λειτουργικών σταθμών- κτηρίων με προτεινόμενη χρήση.
Η χάραξη των αξόνων προσαρμόζεται στο φυσικό ανάγλυφο και ακολουθεί όσο το δυνατόν πιστότερα τη διαδρομή που διαγράφουν υφιστάμενα μονοπάτια

Σπύρος Παπασπύρου