ΓΥΜΝΑΣΙΟ Πεύκων

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Το έργο αφορά την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την κατασκευή σχολικού συγκροτήματος στο Δήμο Πεύκων Θεσσαλονίκης. Η αρχιτεκτονική προμελέτη έχει εκπονηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Στο γραφείο ανατέθηκε ο πλήρες φάκελος της μελέτης εφαρμογής του σχολικού συγκροτήματος με όλες τις απαιτούμενες κατασκευαστικές λεπτομέρειες, με στόχο την αδειοδότηση και την κατασκευή του έργου από τον ανάδοχο.

Είναι ένα σύνθετο σχολικό συγκρότημα που θα στεγάσει Γυμνάσιο συνολικής Δόμησης 2.500 τ.μ. Περιλαμβάνονται αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, γραφεία, εσωτερικό αίθριο εκτόνωσης μαθητών, χώροι άθλησης. Σχεδιάστηκε επίσης με κάθε λεπτομέρεια και ο εξωτερικός περιβάλλοντας χώρος.

Υπήρξαν αυστηρότατες προδιαγραφές λειτουργίας και ασφαλείας από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων και έπρεπε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Σπύρος Παπασπύρου