ΓΑΙΑ ΟΣΕ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Το έργο αφορά στην μελέτη για την αποκατάσταση όψεων ενός ιστορικού κτιρίου στην καρδιά του κέντρου Θεσσαλονίκης. Ιδιοκτήτης είναι η ΓΑΙΑ ΟΣΕ και η χρήση του κτιρίου είναι το Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου. Το κτίριο είναι στον άξονα Αριστοτέλους, κηρυγμένο διατηρητέο, και έχει περίτεχνες λεπτομέρειες που οφείλουμε να διατηρήσουμε και να αναδείξουμε. Απαιτούνται εδικές άδειες από την εφορεία Νεοτέρων Μνημείων και το Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης.

Μετά την εκπόνηση της μελέτης και την έκδοση σχετικών αδειών, ανατέθηκε η επίβλεψη των εργασιών για την αποκατάσταση των όψεων σύμφωνα με τη μελέτη.

Σπύρος Παπασπύρου