ΕΜΜΑΟΥΣ μονή

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Το έργο αφορά σε έκθεση πραγματογνωμοσύνης σχετικά με το κόστος εργασιών κατασκευής στο ιερό ησυχαστήριο «Εμμαούς», στην κτηματική περιοχή του Αγίου Βασιλείου Θεσσαλονίκης. Ανατέθηκε από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης στην ομάδα μηχανικών με στόχο την αποσαφήνιση του κόστους κατασκευής.

Για το σκοπό αυτό ήταν απαραίτητο να γίνει λεπτομερειακή αποτύπωση όλων των χώρων της μονής, η οποία περιλαμβάνει πολύπλοκους χώρους συνολικού εμβαδού περίπου 7.000 τμ, με περίτεχνη δομή και αισθητική. Λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής, η κατανόηση και ο σχεδιασμός των χώρων ήταν υψηλών απαιτήσεων.
Το επόμενο στάδιο, που αφορούσε στην εκτίμηση κόστους ήταν επίσης σύνθετο θέμα και απαιτούσε συνδυαστική σκέψη και πολύπλευρη συλλογή στοιχείων. Η καταγραφή όλων αυτών οδηγούσε σε ένα σαφές και κατανοητό αποτέλεσμα με περίσσεια αίσθηση ευθύνης που αρμόζει σε ένα τόσο σοβαρό θέμα.

Σπύρος Παπασπύρου