ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ showroom

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Το έργο αφορά σε επανασχεδιασμό και δημιουργία νέου χώρου έκθεσης προϊόντων σε κατάστημα που παράγει και εμπορεύεται ηλεκτρικά είδη και είδη υγιεινής.

Τα προϊόντα της εταιρίας είναι υψηλής ποιότητας και η αρχή αυτή έπρεπε να αποτυπωθεί στη νέα εταιρική μορφή που δημιουργήθηκε. Επιλέχτηκε ύφος λιτό και μίνιμαλ, ώστε να αναδεικνύονται τα προς έκθεση προϊόντα. Σχεδιάστηκε μια νέα πορεία του επισκέπτη, δημιουργώντας υποχώρους και επιμέρους τμήματα ανάλογα με την κατηγορία των εκθεμάτων. Αυτό επιτεύχθηκε τόσο με χρήση γυψοσανίδων όσο με ειδικά σχεδιασμένα έπιπλα. Όλη η οροφή ντύθηκε με γυψοσανίδα, πάνω από την οποία πέρασαν οι απαραίτητες ηλεκτρομηχανολογικές σωληνώσεις. Μελετήθηκε και κατασκευάστηκε χώρος υποδοχής, γραφείου, και αίθουσα συνεδριάσεων. Υγροί χώροι είναι τόσο βιώσιμοι όσο και εκθεσιακοί.

Ο φωτισμός είναι κρίσιμος στο έργο. Θα πρέπει να υπάρχει τόσο σε διάχυτη μορφή, όσο και στοχευμένη για να αναδεικνύονται σωστά τα εκθέματα. Χρησιμοποιήθηκε μεικτό σύστημα άμεσων και έμμεσων φωτιστικών στοιχείων. Κυρίαρχο στο χώρο είναι ένα γραμμικό αλλά διάσπαρτο σύστημα μαγνητικών ραγών, οι οποίες δημιουργούν ένα χαρακτηριστικό οπτικό αποτέλεσμα και έχουν τη δυνατότητα να δέχονται ποικίλα led φωτιστικά στοιχεία.

Εξαερισμός και κλιματισμός ήταν επίσης πολύ σημαντικό θέμα του έργου και εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία και πλήρη αλληλεπίδραση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.

Σπύρος Παπασπύρου