ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Πρόκειται για ένα έργο που αφορά μελέτη για την πλήρη αναδιάρθρωση γραφειακών χώρων στον 1ο όροφο κτιρίου ιδιοκτησίας της εταιρίας. Στόχος είναι να φιλοξενήσει γραφειακούς χώρους για προσωπικό τουλάχιστον 10 θέσεων, καθώς και χώρους κλειστούς και ανεξάρτητους για τα διευθυντικά στελέχη και τους επικεφαλείς των τμημάτων.

Απαίτηση ήταν να υπάρχει ένας ανοιχτός ροϊκός χώρος διάταξης, ο οποίος όμως να εξασφαλίζει σχετική αυτονομία των επιμέρους τμημάτων. Προβλέπεται επίσης χώρος συναντήσεων, χώρος κουζίνας και διαλλείματος, χώροι υγιεινής.

Η γενικότερη φιλοσοφία σχεδιασμού είναι μίνιμαλ σε αποχρώσεις του ανοιχτού γκρι, συνδυασμένο με ξύλο. Όλες οι θέσεις εργασίες καλύπτουν τις ανάγκες μιας σύγχρονης εταιρίας σε τεχνολογικό, λειτουργικό και αισθητικό επίπεδο.

Σπύρος Παπασπύρου